Egyéni gondolatok és forrásmegjelölés nélküli ollózás: ilyen a fideszes jelölt pályázata a Földes igazgatói székére

Megosztás

Néhány napon belül, június 22-én eredményt hirdet az Emberi Erőforrások Minisztere, Kásler Miklós a miskolci Földes Ferenc Gimnázium intézményvezetői állására kiírt pályázat ügyében. A három jelölt által benyújtott szakmai anyag a középiskola honlapján is elérhető, így nem tudtunk ellenállni a kisértésnek, hogy az egyetlen külsős aspiráns, a fideszes Hajdu Hajnalka által összeállított munkát alaposabban is szemügyre vegyük.

A Borsod24 eddig is kiemelt figyelmet szentelt a régió és a megye egyik legfontosabb iskolája, a Földes Ferenc Gimnázium 2020-as igazgatóválasztása körül lassan kialakuló újabb botránynak. Előbb a patinás intézmény pályazata körüli furcsaságokról írtunk, majd ismertettük azt a véleményt, amelyben a jelenlegi tanári kar röviden értékeli az igazgatói székéért harcba szállók benyújtott anyagait. Miután a tantestület leginkább a Hajdu Hajnalka, a kormánypárti színekben a megyei közgyűlésben is politizáló sajószögedi iskolaigazgató által összeállított pályázat előtt állt értetlenül, sorozatunk harmadik részében ezt a munkát néztük meg közelebbről. (A benyújtott anyagok itt érhetőek el: Fazekas Róbert, Hajdu Hajnalka, Kovács Benedek)

A 96 oldalas, oldalszámozás nélküli (így nehezen kezelhető) pályamunkáról terjedelme okán első körben azt is hihetnénk, hogy alapos helyzetfelmérést és komoly vezetői programot tartalmaz, de az anyagba lapozva hamar kiderül, hogy a tartalom nagy része a Földes weboldaláról kimásolt tanulmányi versenyeken elért eredmények ismertetéséből (40. oldal!), illetve az országos kompetenciamérés gimnáziumra vonatkozó ismertetéséből (25 oldal!) áll.

Finoman szólva is érdekes látni, hogy előbbihez mindössze 8 (!!!) sornyi saját véleményt és értékelést tudott hozzáfűzni a pályázó, melynek lényege: a gimnázium reáltudományokban kiváló, de idegen nyelv területén még vannak feladatok. Az az információ, hogy az intézmény végzőseinek 70%-a nyelvvizsgával hagyja el a híres épületet, vajon nem jutott el a Hajdu Hajnalkához?

A kompetenciamérés tekintetében is mindössze 10 sornyi következtetést tud levonni az adatokból a sajószögedi iskolaigazgató. A matematika kiváló, de a szövegértés nem a legjobb – sugallja, de arra vonatkozóan, hogy ő miképpen oldaná meg az állítólagos problémát, nem ejt szót, ahogyan elegánsan átugrik az érettségi eredmények elemzésén is.

Nem mulasztja el természetesen meglovagolni azt az adatot, amely a patinás gimnázium korábbi támadásai során is a kormánypárti politikusok, többek között Kriza Ákos vesszóparipája volt: kiemeli, hogy az országos rangsort tekintve hová sorolják a Földest (6 osztályos gimnáziumoknál 154., 4 osztályosnál 178. hely).

Arról a nyilvánvalós tényről természetesen hallgat, hogy Földes átlagaiba beleszámolják a Digitális Középiskola (leánykori nevén Dolgozók Gimnáziuma) eredményeit. Vagy talán így, összeöntve a hideget és a meleget, volt könnyű langyosra kihozni a végső számot?

A pályázatban ellentkondásokkal tűzdelt kijelentéseket is bőséggel találunk. Az egyik példa: az oktatás nem maradhat le a technika fejlődésétől – írja az egyik helyen, míg másutt az információáramlás kordában tartásáról értekezik.

Szomorú ezt kijelenteni, de plagizálás is előfordul az anyagban: a bevezető mondatok után jelölés nélküli, közel szó szerinti idézet a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet szervezésében az 5-6. évfolyamon tanítóknak hirdetett Sulinova továbbképzés ismertetőjéből. Ahhoz sem kell túl éles szem, hogy felfedezzünk további forrásmegjelölés nélküli átemelt tartalmakat, hiszen ezeknek gyakran a betűtípusa is megegyezik azzal, ahonnan származik. Árulkodó jelnek vehetjük az önálló gondolatok hiányára azokat a kijelentéseket is, mint a „kialakítottunk egy kondicionáló termet”: itt bizony a többes szám első személyt sem sikerült módosítani, helyette egyszerű másolásnak lehetünk szemtanúi…

Hajdu Hajnalka a megyei közgyűlés Fidesz-frakciójának tagja. Vajon mit keresne egy politikus a Földes Ferenc Gimnázium élén?

Ami az önálló gondolatokat illeti, szintén jócskán mutatkoznak hiányosságok. Az ezeket taglaló mondatokban sajnálatosan sok elütést, helyesírási hibákat és nem érthető megfogalmazást tartalmaznak. Érdemes idézni az utolsó két fejezet két–két zárómondatát: „Jó szakemberek, egymást támogató csapatmunka, az iskola jó hírnevének megalapozója. Ezzel a vezetői attitűddel kívánom megsegíteni a Földes Ferenc Gimnázium tantestületét.” Illetve: „Megőrizni a hagyományokat, reálisan gondolkodni a jelenben, és kihasználni a jövő érdekében a lehetőségek az adottságokat. Ezzel a vezetői attitűddel kívánom irányítani a Földes Ferenc Gimnáziumot, …”

Talán nem kukacoskodás, ha azt is megemlítjük: Hajdu Hajnalka szakmai életútjából hiányoznak a megfogalmazott állításokat alátámasztó konkrét adatok, konkrét intézmények, pontosan megnevezett továbbképzések.

Tehát a vezetői program elolvasása után sem tudjuk, hogy a pályázó milyen egyetemi diplomával rendelkezik, mi motiválta a pályázat beadására, mit kíván megvalósítani a Földes Ferenc Gimnázium vezetőjeként.

Számtalan kérdés marad bennünk az igazgatói pályázat részeként beadott vezetői program elolvasása után. Magáról a vezetői programról szinte semmit nem tudunk meg, döntően publikus anyagokat ismertet hosszasan. Az iromány nagy része a honlap, a kompetencia-eredmények, a NETFIT másolata minimális munkával. A pályamunka nem tartalmaz vezetői programot. Nem lesz mit számon kérni rajta. Bárki megírhatta, aki bármilyen módon foglalkozik pályázatírással, és soha be sem tette a lábát a Földesbe.

Vajon ezen információk birtokában is őt választja majd a miniszter? És ha igen, elfogadhatónak tart majd egy ilyen döntést a Miskolc közvéleménye?

A kérdésekre rövidesen megkapjuk a válaszokat.

Megosztás

Related posts