A Földes tanári kara közzétette a véleményét a beérkezett pályázatokról, a fideszes jelölt programja ezer sebből vérzik

Megosztás

Ahogyan azt korábbi cikkünkben jeleztük, elkezdődött a harc a Földes Ferenc Gimnázium igazgatói székéért. Néhány héttel a pályázatok elbírálásának időpontja előtt az intézmény közalkalmazotti tanácsa az iskola tantestületének egyetértésével megfogalmazta és a középiskola weboldalán megjelentette a véleményét a három igazgatói aspiráns által benyújtott anyagról. A Borsod24 változtatás nélkül teszi közzé az ismertetőt, mely a jelenlegi megbízott igazgató, Fazekas Róbert, a Földes tanára, Kovács Benedek és a fideszes politikus, Hajdu Hajnalka felkészültségéről, valamint a jövőt illető elképzeléseiről mutat képet.

A Földes Ferenc Gimnázium jelenlegi megbízott igazgatója. Az intézmény közalkalmazotti tanácsának véleménye szerint ő az ideális jelölt

Fazekas Róbert a Földes Ferenc Gimnázium volt diákjaként, jelenlegi tanáraként és vezetőjeként mélységében ismeri az iskola múltját, jelenét, értékrendjét és azt pályázatában bemutatja, átfogóan elemzi. Vezetői programjában részletesen jeleníti meg a gimnázium fejlesztési lehetőségeit, irányait. Szakmai helyzetelemzése komoly felkészültséget mutat. A vezetői programjában megfogalmazott célok a jelenlegei társadalmi, gazdasági helyzet, intézményi környezet alapos ismeretéről tanúskodnak.

A pályázó szakmai életútja hitelessé teszi megfogalmazott elképzeléseit. A jelölt a gimnáziumi oktatást és tehetséggondozást jól ismeri, a földrajz és a történelem tantárgy tanításának országosan elismert szaktekintélye.

Kovács Benedek pályázata tömör. Megfelelően ismerteti az intézmény múltját, környezetét, struktúráját. Vezetői programja jól értelmezhető, fejlesztési törekvései átláthatóak, bár árnyalásra szorulnak. A gimnáziumi oktatást és tehetséggondozást jól ismeri, a fizika tantárgy tanításának országosan elismert szaktekintélye.

Hajdu Hajnalka beadványában vezetői program nem került megfogalmazásra. A bőséges pályázat döntően a Földes nyilvános adatainak sokszor indokolatlan idézeteire hagyatkozik. Az önállónak látszó gondolatok között idézőjel nélkül bukkan fel sok, az interneten fellelhető anyag. (15. oldal „A legújabb pszichológiai kutatások …” https://adoc.tips/intezetnk-hirei-kzerdek-informaciok151697…) A szűkösen megfogalmazott saját gondolatok nem vázolnak fel vezetői elképzelést. A pályázat áttanulmányozása során sok pontatlanságot találtunk, számtalan kérdés merült fel bennünk, ezek közül a legfontosabbak:
• A pályázó milyen tantárgy oktatására jogosító egyetemi diplomával rendelkezik?
• A pályázónak milyen középfokú intézményben szerzett tanítási, valamint vezetői gyakorlata van?

A Kriza Ákos által irányított fideszes választókerület igazgatójelöltje, Hajdu Hajnalka. Tiszaújvárosban nem kapott elég szavazatot, így a megyei közgyűlés kormánypárti frakciójában kellett helyet csinálni neki, de úgy látszik, ez nem elég. Most a patinás gimnáziumot szeretné vezetni. Kérdés: mit szól ehhez Miskolc?


Megosztás

Related posts