Így látta Veres Pál az első három hónap polgármesterségét

Megosztás

Interjút adott a városi média online felületének az október 13-án Miskolc élére választott Veres Pál, melyben az önkormányzat első tapasztalatairól és a legsürgősebb tennivalókról esik szó.

Az elmúlt hét hírei a Holding átvilágításának eredményéről, az elődöktől megörökölt közel 53 milliárd forintos adósságról szóltak, valamint az ezzel összefüggő politikai adok-kapokról.

– A Miskolc Holding Zrt. átvilágítását gazdasági szakemberek, könyvvizsgálók készítették, október végén kezdték el, év végére lett kész. Ez egy vaskos anyag, tele táblázatokkal, pénzügyi elemzést segítő mutatókkal, javaslatokkal, ennek főbb sarokpontjait, kivonatát ismerhették meg a miskolciak az elmúlt héten. De az, amit ez a szakmai jelentés tartalmaz, tényeken alapszik. A politikának persze lehet véleménye az átvilágítási dokumentumról, sőt, kell is hogy legyen. Ez így van rendben. Én azonban nem pártpolitikát, várospolitikát ígértem, és ehhez tartom is magam. Éppen ezért ragaszkodtam ahhoz is, hogy csak a pontos számok, a valós gazdasági helyzet ismeretében tudassuk a miskolciakkal a város cégeinek gazdasági helyzetét. Propagandisztikus elszámoltatásokkal, téves, de jól hangzó számadatokkal nem akarom, és nem is fogom félrevezetni a városlakókat, a Holding esetében is kizárólag a tények ismertetése volt a cél, és ezt is tette a Holding. Már tudjuk, és mindenki tudja, honnan indulunk.

Az önkormányzat hogyan, milyen forrásból fizeti vissza a Holdingnak a tartozásait, köztük az MVK-s tartozást?

– A város költségvetésének tervezése már elkezdődött, az előterjesztés februárban kerül a testület elé. Ebben mindenképp számolni kell azzal, hogy az adósságunk egy részét törlesszük a cégcsoport felé. A Miskolci Önkormányzatnak is érdeke, hogy a Holding cégei pénzhez jussanak, hiszen csak így tudják a miskolciakat kiszolgálni, a megfelelő szolgáltatásokat nyújtani.

Lesz-e felelőse annak, hogy a Holding ilyen helyzetbe jutott?

– Azt ígértem, és ehhez tartom is magam, nem lesz propagandisztikus felelősségre vonás. Megalapozatlanul senki ellen nem teszünk feljelentést, mint ahogy ezt az előző városvezetés tette. Ellenben kell hogy legyen felelőse annak, hogy a Holding gazdálkodásában közel 53 milliárd forintos hiány keletkezett az elmúlt években. Jogászok bevonásával már vizsgáljuk a szerződéseket, az előző vezetés által kötött kötelezettségvállalásokat, és jogi úton keressük a város igazát.

Három hónapja vezeti Miskolcot, mi történt ez alatt? Nem hallottunk elbocsátásokról, leépítésekről. Ez ritkaság, vezetőcsere esetén általában gyakori, hogy a régieknek menni kell.

– Nem vagyok híve a boszorkányüldözésnek. A kampány alatt is hangsúlyoztam – de akkor talán még sokan nem hitték el -, minden olyan szakemberre számítok, aki velünk szeretne dolgozni Miskolcért. Bizalmi pozíciókban persze voltak változások, de nem állt szándékunkban megakasztani a szakmai munkát azzal, hogy elbocsátunk önkormányzati dolgozókat csak azért, mert az előző városvezetés alatt is a hivatalban dolgoztak. Bevallom, az elmúlt három hónapban számos kiváló szakembert ismertem meg az önkormányzatnál, olyanokat, akikkel tudok együtt dolgozni, és ők is együtt tudnak működni velünk. A napokban kiírtunk álláspályázatokat, ezek egy részét a Polgármesteri Hivatal decemberben elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának változása indokolta. Osztály- és csoportvezetőket keresünk, külső körből és hivatalon belül is – bárki jelentkezhet, a fontos, hogy a szakfeladatokat rátermett szakemberek lássák el. Éppen ezért a régi vezetőknek is van lehetőségük pályázni. Ugyanez a helyzet a Holding tagvállalatainál is. Így a kiírás lehetőséget teremt arra, hogy a jelenlegi vezetőket, munkavállalókat jobban megismerjük, lássuk az ambíciókat, a kívülről beérkező pályázatok esetében pedig új szakmai elképzelések, módszerek kerülhessenek előtérbe.

Mint említette, a Holding átvilágítási jelentése tényeket közöl. Ezen szomorú tények ismeretében hogyan tovább?

– A kampány alatt átláthatóságot, transzparenciát ígértem, és ehhez ragaszkodom azóta is. Ennek jegyében történik majd a Holding és cégeinek gazdasági stabilizációja is. A város tagvállalatait tömörítő cégcsoport élére még decemberben új vezérigazgató került, Dukai Zoltán személyében, aki elismert gazdasági szakember. Neki és csapatának a feladata, hogy kidolgozzon egy tervet, amely újfajta szemléletet, takarékos gazdálkodást vezet be a Holdingon belül. Emellett – mint említettem is – a cég Igazgatótanácsa a napokban kiírta a tagvállalatok vezetői posztjára a pályázatokat, így a cégek élére olyan szakemberek kerülhetnek majd, akik tudnak azonosulni az újfajta szemlélettel, akik partnerek a takarékos gazdálkodásban, és újfajta üzleti modellben gondolkodnak. Az tény, hogy komoly változtatásokra lesz szükség ahhoz, hogy az előző vezetéstől megörökölt kritikus gazdasági helyzetből kirántsuk Miskolcot.

Ez a helyzet hogyan befolyásolja a fejlesztéseket?

– A nagyobb városi projektek – a Diósgyőri vár, a Szent István tér, a tapolcai strand – áttekintése folyamatban van. A Diósgyőri vár esetében sikerült olyan műszaki tartalmat elfogadtatni a miniszterelnökséggel és a kivitelezővel, amelynek köszönhetően nem kell plusz forrást bevonnia a városnak a fejlesztésbe – ez egy igen jelentős siker. A szakemberek olyan elemeket vettek ki a tervekből, amelyek nem tettek hozzá a vár turisztikai funkciójához és értékéhez. Lesznek viszont olyan új elemek, amelyekről széles körben szeretnénk egyeztetni a vár környéki lakosokkal, helyi vállalkozókkal. A beruházások nem állnak le, sőt elkezdjük megvalósítani a kampány alatt megismertetett Nagy-Miskolc programot. A lehetőségeinknek megfelelően, kis lépésekben ugyan, de elkezdődnek a fejlesztések a városban.

Volt, van egy Nagy-Miskolc program, milyen prioritásokkal számolnak ezen belül?

– A prioritásokat a rövidtávú lehetőségeink határozzák meg, vagyis azok a prioritások, amikre a költségvetésen belül forrást tudunk rendelni, amihez pályázati úton forrást tudunk szerezni, vagy kívülről forrást tudunk hozni. A rövid távú prioritások természetesen a hosszútávú koncepció szolgálatában fognak állni. Azt tartjuk szem előtt, hogy Miskolc egy vonzó, szerethető, élhető és izgalmas város legyen.

Mit emelne ki ebből a programból?

– Elsősorban azokat, a területeket, amelyeken már elindult a munka. Például a Gondoskodó Miskolc fejezet: ezen belül is a Salkaházi program, amelynek bővítését ígértük, annak érdekében, hogy minél több programot kapjanak azok a szépkorúak, akik ezért a városért dolgoztak. A tavalyi Salkaházi karácsonyi ünnepséget is ennek a jegyében szerveztük: a korábbi gyakorlat szerint egy előadás volt a Művészetek Házában, mi hármat tartottunk, hogy lehetőleg ne legyen olyan szépkorú, aki lemarad a rendezvényről. Illetve plusz 5000 forinttal segítettük a szépkorúakat. Az idén pedig számos kulturális és sportrendezvénnyel bővül ez a program. De említhetném a fesztiválokat is; megígértük, hogy visszahozzuk Miskolcra az elmúlt években száműzött nagyobb rendezvényeinket. Egy siker már van ezen a területen: még decemberben jelentettük be, a Kocsonyafesztivál visszatér „szülővárosába”. De azon is dolgozunk, hogyha az lehetséges, a többit is hazahozzuk. Átláthatóságot ígértünk, nyitott városházát, és ezen elvek mentén haladunk a munkával. Minden szakterület mellé szakértői csoportot állítunk fel, amelyben szakemberek, civilek segítik az adott terület munkáját. A főépítész mellett például építészekből álló munkacsoport dolgozik, akikkel egyeztet a város, kikéri a véleményüket.

Házasulandók támogatása, születési támogatás. Ezek voltak az első intézkedései. Miért ezeket tartotta elsődlegesnek?

– A Nagy-Miskolc program egyik fontos eleme a fiatalok Miskolcon tartása, illetve a már elvándoroltak visszacsábítása. A fiatalok jelentik a város jövőjét, rájuk lehet építeni, velük kell számolnunk. Éppen ezért fontosnak tartottam, hogy elsők közt kapjanak kedvezményeket, támogatásokat. Egyik ilyen, őket érintő intézkedés volt a friss házasok számára nyújtott kedvezmény: a miskolci házasulandó párok, ha hivatalon és munkaidőn kívül, azaz külső helyszínen kötnek házasságot, akkor ennek díjából 50 százalék kedvezményt kapnak. Ezen túl bevezettük a születési támogatást, ez jelképes, egyszeri 20 ezer forintot jelent azon szülők számára, akik a gyermek születésekor és az azt megelőző egy évben miskolci lakcímmel rendelkeztek.

És volt számos szociális támogatást érintő intézkedése is.

– Valóban, hiszen azt sem szabad elfelejtenünk, Miskolcon számos család él nehéz szociális körülmények közt. Ők a rendkívüli települési támogatásokat korábban kizárólag pénzbeli támogatásként kapták. Január 1-től azonban sokkal célzottabban tudunk nekik segíteni, mert most már például tűzifa, élelmiszer, tanszer, ruhanemű vagy tisztítószer formájában is adható a támogatás. Illetve köztudott, hogy a temettetés költségei igen magasak, ezért az volt a javaslatom, hogy az ehhez nyújtható támogatás összegét emelje meg a testület. Meg kell említenem azt is, hogy a települési támogatásokat szabályozó jövedelemhatárt is módosítani kellett: egyrészt eddig sok rászoruló család jövedelme csak néhány forinttal haladta meg a határértéket, másrészt az elmúlt években magasabbak lettek a jövedelmek és a megélhetés költségei és ezeket kellett lekövetnie a szabályozásnak… Ezek a kezdeti intézkedések, sok munka vár még ránk, és ebben a munkában minden miskolcira számítok.

Megosztás

Related posts