Ötletek és eszközök az önkormányzatiság megújításához

Megosztás

Helyi együttműködések rendszere – Ötletek az önkormányzatiság megújításához címmel kiáltvány jellegű tanulmányban foglalta össze a K-Monitor blogja, hogyan járulhat hozzá az átláthatóság és a részvételi demokrácia erősítése egy új politikai kultúra kialakításához helyi szinten. Nemzetközi példák sorát áttekintve nemcsak egy új szemléletmódot, de konkrét eszközöket is javasolnak az önkormányzati szféra számára a digitális eszközök és a helyben keletkező adatok használata, az átláthatóság, a konzultáció, a részvételiség, a bevonás játékosabbá tétele és a konszenzusteremtés területein. A kiadványt egy folyamatosan frissülő eszköztár egészíti ki, ahová az általuk megismert inspiráló példákat, háttéranyagokat gyűjtik.

Az Ez a minimum! civil átláthatósági kezdeményezés népszerűsége és eddigi eredményei reményre adnak okot azzal kapcsolatban, hogy a helyi politika átláthatósága nem marad üres kampányígéret, hanem akár konszenzusos alapnormája is lehet a XXI. századi magyar önkormányzati politizálásnak – írják. A növekvő nyilvánosság azonban nem az út vége, hanem annak kezdete. Bevilágítja a gyakorlati működés szintjét, ahol ezek az adatok döntések és folyamatok eredményeként keletkeznek. A helyi közügyek az ott élők nyilvánossága előtt zajlanak, ahol a szakmai vagy erkölcsi bírálat mindig lehetséges, az önkormányzat így jobban teszi, ha becsatornázza ezeket a véleményeket, a döntések előkészítésétől kezdődően bevonja a korábban laikusként figyelmen kívül hagyott szereplőket. Az októberi választás pedig megmutatta, milyen erő van a helyi önszerveződésekben, civil csoportosulásokban, akik a bürokratikus kereteken túltekintve közösségszervezéssel és digitális eszközökkel meg tudták jeleníteni és be tudták csatornázni a polgárok változásra való igényét.

Tanulmányunk amellett érvel, hogy a helyi politika új alapokra helyezése nem naiv álom, hanem a megváltozott nemzeti és globális feltételek között az önkormányzatok elemi érdeke, hiszen a kiüresítés helyett megkerülhetetlenné teheti a magasabb minőségű és nagyobb elfogadottságú döntéseket meghozni képes helyi politikát. A részvételiség politikai kultúrája olyan politikusi szerepfelfogást igényel, ahol a címben is szereplő “helyi együttműködés” a polgárokkal való csapatmunkát, a konzultáció pedig valódi véleménycserét és nem kikényszerített véleményazonosságot jelent. A kütyük és intézményes gyakorlatok mögött szemléletváltás, a formális és informális hatalmi viszonyok megváltoztatása áll, bevezetésük nem megvalósítandó szakmai feladat, hanem politikai kérdés. Nemzetközi jó példák sora mutatja, hogy a helyi önkormányzatiság a világban erre tart, a javaslatok megszívlelése és gyakorlatba ültetése ezért nem ugrás a sötétbe, hanem egy kínálkozó modell demokratikus politikai életünk sürgető megújításához.

A tanulmány, mely teljes nézetben itt olvasható és tölthető le, a prágai Böll Alapítvány megbízására készült, szerzője a K-Monitor önkormányzati szakértője, Merényi Miklós.

A tanulmány készítése során számos olyan példát, háttéranyagot és esettanulmányt olvasunk, amelyek végül nem kerültek bele a végleges anyagba. Ezeket az alábbi táblázatban rendszereztük és tettük kereshetővé azért, hogy ha az olvasás során egyik vagy másik gyakorlat felkelti az érdeklődését, találhasson hozzá további szakirodalmat, illetve konkrét, működő példát. Az eszköztárat a jövőben folyamatosan frissítjük. Amennyiben olyan anyagot olvasol, amely az átláthatóság és részvételiség témájához, annak általános vagy egy konkrét területhez (pl. zöld ügyek, téradatok, játékosítás) kapcsolódik, és a fókuszában nem egy adott szakpolitikai terület, hanem a politika és a polgárok közötti kapcsolat áll, küldd el nekünk az [email protected] címre!

K-Monitor blog

Megosztás

Related posts