A Dél-Kilián lakóközössége nyílt levélben tiltakozik az eszetlen beruházás ellen

Megosztás

A miskolci városvezetés nemrég döntött úgy, hogy egy új egészségügyi ellátóközpontot létesít a Dél-Kilián városrészen, az Otthon téren.

A lakóknak természetesen nem az új intézménnyel van kivetnivalója, hanem annak választott helyszínével. Ugyanis a környék rendelkezik kihasználatlan, vagy felújítással teljesen rendbehozható önkormányzati ingatlanokkal.

Ennek ellenére az önkormányzat valamiért mégis több, mint 50 fa kivágásával járó parkot választotta építési területnek. Arról nem is beszélve, hogy a nemrég átadott játszótér, illetve edzőpark is felszámolásra kellene hogy kerüljön a parkoló kiépítése miatt.

A Dél-Kilián lakóközösségének nyílt levelét alább közöljük mi is:

NYÍLT LEVÉL

dr. Kriza Ákos, Miskolc város polgármestere;

Csöbör Katalin és Hubay György országgyűlési képviselők; továbbá
Bartha György és Novák Józsefné, Dél-Kilián városrész önkormányzati

képviselői részére

Tisztelettel és nyomatékosan arra kérjük Önöket, hogy a dél-kiliáni polgárok
számos fórumon dokumentáltan kinyilvánított egyértelmű akarata folytán
tegyenek meg mindent a következők érdekében: (1) az illetékesek álljanak el az
Otthon tér beépítésének jelentős természeti károkozással együtt járó tervétől;
(2) a képviseltek és az érintettek bevonásával, immár a lakossággal való széles körű egyeztetés és párbeszéd mentén induljon el az egészségügyi
szolgáltatóintézmény építésével kapcsolatos újra-tervezés.


Indokaink a következők:

A városrésznek kétségtelenül új és korszerű
ellátóintézményre van szüksége. Ezt az igényt vagy a jelenlegi épületek
átalakításával, vagy amennyiben ez nem lehetséges, egy új rendelőintézet felépítésével lehet odaillő módon megvalósítani.


Miskolc gazdag és óvandó természeti környezettel rendelkező város. Azon belül, a Dél-Kilián (Kenderföldi lakótelep) az egyik legzöldebb városrész – nem kis részben a lakosok hozzáállásának és tudatos aktivitásának köszönhetően. A tervezett beruházás nemcsak megbontaná a városnegyed egységes zöld felületét, de tetemes kárt okozna annak természeti környezetében. Olyan kárt, amelyet csak részben lehetne a megfelelő módon orvosolni, akkor is csak több évtized alatt. A legoptimistább becslések is legalább 50 fa kivágását és a hozzá tartozó élővilág felszámolását valószínűsítik, arról nem szólva, hogy az Otthon térre – Dél-Kilián főterére – tervezett rendelőintézet parkolási és közlekedési rendszerének kialakítása miatt a téren viszonylag újonnan kialakított játszó- és edzőtér is felszámolásra kerülne.

A beépítéssel tehát összességében még kiegészítő rekultivációs és fásítási programok ellenére is jelentős mértékben csökkenne a kerület aktuálisan meglévő és potenciálisan zöldíthető felülete, amely nem egyszerűen a városrész építészetileg is egységes, Ybl-díjjal elismert képét és zöldövezeti jellegét változtatná meg, de a zöld környezet csökkenése mérhető terhelést jelentene a lakosok testi és mentálhigiénés egészségére is. A területvesztéssel, az árnyas fák által biztosított nyugalom és jó levegő eltűnésével, a gépkocsiforgalom növekedésével az Otthon tér maradék része is elvesztené közösségi tér jellegét, pedig a lakótelepnek ez az egyetlen helye, amely ilyen funkciót tölt be, zárt közösségi tér híján.

Következésképp: a legoptimálisabb, továbbá Miskolc Green City-
programjával is összhangban álló megoldás

a) a jelenlegi, Kandó Kálmán utcai rendelői épületrészek felújítása és külső lifttel való akadálymentesítése lenne,


b) illetve ha ez nem lenne lehetséges, akkor ezen jelenlegi rendelői
épületrészek lebontása és a hátsó udvarok (esetleg szükséges
megvásárlása utáni) beépítése lenne.


Az a) terv forrásaként az az önkormányzati plusz forrás is felhasználható
lenne, amelyet a Holding képviselője említett a lakossági fórumon az uniós pályázat kiegészítéseként. A b) pont forrásaként – mivel a régi helyszínen, de új rendelő épülne – megmaradhatna az eredetileg is tervezett európai uniós pályázati pénz. (A bontás költségét pedig például a fent is említett önkormányzati kiegészítés fedezhetné.)

Amennyiben a fenti két megoldás külső szakértők írásos szakvéleménye által bizonyíthatóan és igazoltan nem kivitelezhető, akkor jöhetne szóba egy olyan önkormányzati ingatlan kijelölése, ahol a zöld környezet jelentős károsítása nélkül megoldható az új egészségügyi központ létesítése. A Sportliget utca és a Mónus Illés utca között elterülő üres önkormányzati telken, a Diósgyőri Tanuszoda és a DVTK Edzőközpont tőszomszédságában például kialakítható lenne Dél-Kilián és Bulgárföld immár közös alapellátó- intézménye.

Hozzá kell tennünk azonban, hogy ettől függetlenül a Kandó Kálmán utcai középületsor felújítása a városrehabilitáció részeként halaszthatatlan ügy. Állaga immár a lakosok biztonságát veszélyeztető (!) módon leromlott: árkádja vasoszlopai korrodálódtak, mennyezetének vakolata hullik, burkolatának kőlapjai a kötőelemek gyengülése miatt leválóban.


A fentebbiek alapján, valamint annak folyományaként, hogy az illetékesektől a lakossági fórumtól számított két hét elteltével a mai napig semmilyen jelzést vagy visszajelzést nem kaptunk, ezúton is – ismételten és nyomatékosan – kérjük, hogy a városvezetés állítsa le az Otthon térre tervezett építkezéssel kapcsolatos valamennyi folyamatot, és az erről szóló írásbeli rendelkezését tegye nyilvánossá.


Bízunk egy mindannyiunk érdekét kielégítő, a városrész természeti környezetét megőrző és egyben Dél-Kilián lakosságának korszerű egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó infrastrukturális beruházás megoldási lehetőségében.

Tisztelettel:
Dél-Kiliáni Közösség

Miskolc-Diósgyőr, Dél-Kilián, 2019. július 3.

Megosztás

Related posts

Leave a Comment